Natječaj postupka jednostavne nabave za: „USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA (KOORDINATOR 2)“

Natječaj postupka jednostavne nabave za: „USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA (KOORDINATOR 2)“

Sukladno Odluci Uprave broj: 9439/20  od 22. prosinca 2020. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, objavljuje postupak jednostavne nabave za usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Materijali:

PROJEKTNI ZADATAK

TROŠKOVNIK

UPUTE PONUDITELJIMA