Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 3

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 3

GKP Komunalac obavještava građane da će u utorak, 16. veljače, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 3:

Dravska, Obrtnička, Ivana Đurkana, Adolfa Daničića, Braće Wolf, Josipa Bukovčana, Ivanjska cesta, Ivanjska ulica, Florijanski trg, Ante Starčevića (ulica), Pravednika među narodima, Duga ulica, Severovec, Franje Gažija, Frana Galovića, Antuna Nemčića, Ivana Česmičkog, Pavelinska, Đelekovečka cesta, Varaždinska (do Tina Ujevića), Tina Ujevića, Ludbreški odvojak, Ludbreška, Andrije Hebranga, Kozarnjak (od Tina Ujevića), Ulica Danica.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje se odlažu u glomazni otpad