Radovi na sportskoj dvorani kod OŠ Đuro Ester napreduju prema planu, gradilište obišli članovi Uprave Komunalca

Radovi na sportskoj dvorani kod OŠ Đuro Ester napreduju prema planu, gradilište obišli članovi Uprave Komunalca

Izgradnja sportske dvorane kod Osnovne škole Đuro Ester u punom je jeku. Radovi se odvijaju prema planiranom vremenskom rasporedu, a gradilište su obišli Nataša Tetec, predsjednica, te Dubravka Horvat i Goran Međurečan, članovi Uprave Komunalca. Narcis Dergez, nadzorni inženjer, upoznao je članove uprave s trenutnim radovima te onime što slijedi te naglasio da nije bilo nikakvih pauza u izvođenju radova i svi će se dogovoreni rokovi poštivati.

Vrijednost izgradnje dvorane je 10,5 milijuna kuna bez PDV-a, dok je  procijenjena vrijednost opremanja dvorane 750.000 kuna bez PDV-a. Financiranje će biti prema istom modelu kao i kod dvorane Branimir, Komunalac će financirati izgradnju iz vlastitih sredstava dok će Grad Koprivnica osigurati povrat.

Nova školska dvorana značajno će unaprijediti kvalitetu života učenika i šire zajednice te će sat tjelesne i zdravstvene kulture imati jednu veću dimenziju jer će opremom ispunjavati suvremene uvjete nastave 21. stoljeća.

Osim za potrebe nastavnih aktivnosti, dvorana će biti na raspolaganju i za druge sportske i kulturne aktivnosti klubova i udruga koje djeluju na području grada Koprivnice.

Zgrada sportske dvorane sastoji se od dva dijela. Prvi je sama dvorana, a drugi su zajedničke prostorije, odnosno svlačionice, sanitarni dio i ostali popratni sadržaj. Dvorana će imati iscrtano pet različitih sportskih terena – glavno za košarku i rukomet, mali nogomet, odbojku i dva pomoćna košarkaška.