OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kompleksa Kampus

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kompleksa Kampus

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1028/21. od 18. 03. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 43 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Detalje natječaja pronađite OVDJE