Javna licitacija “isklikom”  za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolova) na zelenoj tržnici

Javna licitacija “isklikom” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolova) na zelenoj tržnici

Na temelju Odluke Uprave broj 1701/21 od 11. 05. 2021.  i članka 7. Općih uvjeta isporuke pružanja usluge javne tržnice na malo od 20. 10. 2020. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Javnu licitaciju “Isklikom”za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, rezano cvijeće, mlijeko, mliječni proizvodi, svježa jaja i med.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNA LICITACIJA “ISKLIKOM” – STOLOVI NA ZELENOJ TRŽNICI