Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 40 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 40 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1833/21 od 19. 05. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 40 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici.

Dokumentacija:

JAVNI NATJEČAJ KAMPUS OBJEKT BR. 40

Tlocrt – Objekt 40