Javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora – nadstrešnice  u dijelu zgrade broj 40A u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora – nadstrešnice u dijelu zgrade broj 40A u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1834/21 od 19. 05. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora – nadsterešnice  u dijelu zgrade broj 40A u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici.

Dokumentacija:

JAVNI NATJEČAJ KAMPUS OBJEKT BR. 40 A

Tlocrt – Objekt br. 40A