OBAVIJEST – Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin

OBAVIJEST – Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin

Poštovani građani,

obavještavamo vas da zbog poteškoća u telekomunikacijama telefonske linije Reciklažnog dvorišta i Kompostane Herešin privremeno nisu dostupne. Molimo za razumijevanje.

Hvala!

S poštovanjem

Komunalac Koprivnica