OBAVIJEST građanima – zimsko radno vrijeme

OBAVIJEST građanima – zimsko radno vrijeme

Komunalac Koprivnica obavještava građane da Reciklažno dvorište Herešin te Kompostana i reciklažno dvorište za građevinski otpad Herešin od studenog rade prema zimskom radnom vremenu.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE HEREŠIN
Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin
+385 (0)48 649 348

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati
Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati
Subota: 8.00 do 13.00 sati

 

KOMPOSTANA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD
Marovska 22, Herešin
+385 (0)48 636 008

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati
Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati
Subota: 8.00 do 13.00 sati

Skip to content