OBAVIJEST – Gradska tržnica Koprivnica

OBAVIJEST – Gradska tržnica Koprivnica

Nakon provedenog  Javnog natječaja u ponudi za zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici u ponudi su slijedeći drveni štandovi:

  • štandovi rednih brojeva 16, 17, 19, 20 i 22  pojedinačne veličine od 20 m2
  • štandovi rednih brojeva 37, 41 i 42 pojedinačne veličine od 16 m2  i
  • štandovi rednih brojeva   54, 56, 58, 59 i 60, pojedinačne veličine od 16 m2

Cijelu obavijest pogledajte OVDJE.