Gradski vijećnici obišli Kompostanu Herešin

Gradski vijećnici obišli Kompostanu Herešin

Vijećnici Gradskog vijeća grada Koprivnice, njih osam na čelu s predsjednikom Vijeća Ivanom Palom, u četvrtak, 3. studenog, posjetili su Kompostanu Herešin te se upoznali s radom i tehnologijom koja se koristi u proizvodnji komposta. Vijećnike su Kompostanom proveli Nataša Tetec, Goran Međurečan i Dubravka Horvat, članovi uprave Komunalca, dok su im Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenja otpadom, i Petra Kolarić Kapusta, voditeljica Kompostane, objasnili proces proizvodnje komposta od prihvata biorazgradivog otpada do završnog proizvoda – komposta prve klase.

Vijećnike su zanimale informacije o samom procesu biorazgradnje kao i količinama i mogućnostima proizvodnje komposta, a prošli su i kroz Reciklažno dvorište za građevni otpad gdje ih je predsjednica uprave Nataša Tetec upoznala s širokim mogućnostima upotrebe recikliranog materijala koji nastaje drobljenjem građevinskog otpada, a koji zamjenjuje sirovine poput šljunka i drugih mineralnih sirovina.