Edukativni posjet Kompostani Herešin

Edukativni posjet Kompostani Herešin

Kompostanu Herešin ovog tjedna posjetili su Mladi istraživači Srbije, udruga iz Beograda koja promiče održivost, zaštitu okoliša i općenito kvalitetu života. Istraživači su u sklopu programa EKO SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine odabrali Koprivnicu kao primjer dobre prakse, a posjetili su Gradsku upravu gdje im je dogradonačelnica Ksenija Ostriž predstavila Koprivnicu kao grad koji prednjači u održivom razvoju, gospodarenju otpadom i zelenim projektima.

Nakon toga posjetili su Kompostanu Herešin gdje su ih Petra Kolarić Kapusta, voditeljica Kompostane, i Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenja otpadom, upoznali s procesom kompostiranja.

Gosti su imali mnoštvo pitanja i komentara te su se aktivno uključili u raspravu oko moućnosti kompostiranja u sredinama u kojima oni žive.