Mobilno reciklažno dvorište u utorak, 8. veljače, nalazit će se u općini Drnje

Mobilno reciklažno dvorište u utorak, 8. veljače, nalazit će se u općini Drnje

Komunalac Koprivnica obavještava mještane opće Drnje da u utorak, 8. veljače, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općina Drnje nalaziti prema sljedećem rasporedu.

DRNJE – kod veterinarske stanice                   07.30 – 08.30 sati

TORČEC – iza društvenog doma                      08.45 – 09.45 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida