Odvoz glomaznog otpada za RAJON 4 – Starigrad (dio), Reka, Koprivnica (dio)

Odvoz glomaznog otpada za RAJON 4 – Starigrad (dio), Reka, Koprivnica (dio)

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u SRIJEDU, 24. VELJAČE, obavljati odvoz glomaznog otpada u ulicama koje spadaju u RAJON 4:

Koprivnica: Planinarska, Rečko polje, Rudešinkin breg, Trakošćanska

Starigrad: Mlinarska, Nemčićev dol, Prvomajska, Ratarska, Starogradska, Sveta tri kralja

Reka: S. Radića, Logorište, Prvog maja, F. Galovića, Kralja Zvonimira, Mažuranićev trg, Trg Ljudevita Gaja, Starogradska, Kolodvorska, Žlebice

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 16. veljače.

Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Sljedeći termin odvoza glomaznog otpada u rajonu 4 je 7. rujna kada će se besplatno odvoziti otpad kućanstvima koja u veljači nisu predala glomazni otpad.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i stvari koje se odlažu u glomazni otpad pronađite OVDJE.