Objavljen raspored odvoza granja za proljeće 2022. godine

Objavljen raspored odvoza granja za proljeće 2022. godine

Na internetskoj stranici Raspored odvoza granja objavljen je novi raspored odvoza granja s područja šireg središta grada Koprivnice. Granje će prikupljati zaposlenici Komunalca od ponedjeljka, 14. ožujka, do petka 25. ožujka, a zbrinut će se u Kompostani Herešin.

Molimo građane da se pridržavaju sljedećih uputa:

Granje je potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu.

Granje odložiti prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati).

Molimo građane granje vežu u snopove za ručni utovar.

Podsjetimo, lani je sakupljeno ukupno 906 m³ granja koje je kompostirano na Kompostani Herešin te pretvoreno u kompost prve klase DomKo.