OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici

Sukladno Odluci Uprave broj: 2850/21 od 17. kolovoza 2021. godine i Odluci Uprave broj: 893/22 od 8. ožujka 2022. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, raspisuje:

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici, Miroslava Krleže 81 (u krugovima)

Dokumentacija javnog natječaja:

Otvoreni Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici