Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 6 (Štaglinec i dio Koprivnice)

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 6 (Štaglinec i dio Koprivnice)

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u ČETVRTAK, 17. OŽUJKA, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskom naselju Štaglinec i koprivničkim ulicama koja spadaju u RAJON 6:

ŠTAGLINEC

KOPRIVNICA: Antuna Nemčića, Bjelovarska, Đure Estera, Frankopanska, Franjevačka, Gospodarska, Ivana Trnskog, Matje Gupca, Mosna, Novi Brežanec, Oružanska, Potočna, Radnička cesta, Reberinska, Stari Brežanec, Sajmišna, Sokolska, Školska, Trg mladosti, Vijećnička, Trg Leandra Brozovića.

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 10. ožujka. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Sljedeći termin odvoza glomaznog otpada u rajonu 6 je 28. rujna kada će se besplatno odvoziti otpad kućanstvima koja u ožujku nisu predala glomazni otpad.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE.