Kompostana i Reciklažno dvorište Herešin – ljetno radno vrijeme

Kompostana i Reciklažno dvorište Herešin – ljetno radno vrijeme

Obavještavamo građane da će od 1. travnja Reciklažno dvorište Herešin, Kompostana Herešin i reciklažno dvorište za građevinski otpad u sklopu Kompostane raditi prema ljetnom radnom vremenu.

 

Ljetno radno vrijeme (travanj – listopad)
Ponedjeljak: od 7.00 do 18.00 sati
Utorak – petak: od 7.00 do 15.00 sati
Subota od 8.00 do 13.00 sati

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE HEREŠIN
Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin
+385 (0)48 649 348

 

KOMPOSTANA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD
Marovska 22, Herešin
+385 (0)48 636 008