Podsadnja novih stabala u gradskom parku

Podsadnja novih stabala u gradskom parku

Sadnja i podsadnja novih stabala na javnim gradskim površinama započela je s dolaskom proljeća i ljepšeg vremena. Za sadnju kao i prijašnjih godina zaduženi su radnici Komunalca koji će ovog tjedna u gradskom parku ukloniti nekoliko stabala koja su se posušila ili ih je napao nametnik, a radi se o stablima kestena, javora i jasena. Budući da su suha stabla i grane opasnost za prolaznike, uklonit će se u cijelosti te će se ukloniti panjevi kako bi se na istim mjestima posadila mlada i zdrava stabla istih vrsta.

Podsjetimo, nekoliko stabala kestena lani je napao kestenov moljac pa su liječena endoterapijom čiji se učinci već vide, no neka stabla moraju se ukloniti kako bi se posadila nova. Ovog proljeća Komunalac je samo na gradskim javnim površinama posadio 62 stabla. U sklopu podsadnje u ožujku u parku su posađena dva mlada stabla ukrasne kaline (šarenolisna i zelena) uz staro stablo iste vrste. Staro stablo polako odbacuje granu po granu, no ne predstavlja opasnost, jer se ne nalazi uz stazu, pa neće biti uklonjeno dok ne bude potpuno suho, a mlada stabla ne stasaju.