Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 17 Drnje

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 17 Drnje

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u PONEDJELJAK, 16. SVIBNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u naseljima općine Drnje: Drnje, Torčec i Botovo.

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 9. svibnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na Reciklažno dvorište Herešin.

Popis tvari i predmeta koje možete odložiti u glomazni otpad pogledajte OVDJE.