Javna licitacija “isklikom” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolova) na zelenoj tržnici

Javna licitacija “isklikom” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolova) na zelenoj tržnici

Na temelju Odluke Uprave broj 1902/22 od 10. 5. 2022.  i članka 7. Općih uvjeta isporuke pružanja usluge javne tržnice na malo od 20. 10. 2020. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Usmeno javno nadmetanje – Javnu licitaciju “Isklikom” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, rezano cvijeće, mlijeko, meso i mesne prerađevine, mliječni proizvodi, svježa jaja i med.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Javna licitacija “Isklikom” – stolovi na zelenoj tržnici