Održana edukativna radionica Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji

Održana edukativna radionica Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji

U utorak 18. svibnja je u O.Š. Braće Radić u 6. d razredu, održana edukativna radionica o gospodarenju otpadom ‘Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji’. Prezentaciju o pravilnom razvrstavanju i odvojenom prikupljanju otpada održala je Kristina Ribić, tehnolog gospodarenja otpadom u Komunalcu. Školarci su imali priliku saznati u koji spremnik što odložiti, a predstavljen je i video o novom postrojenju u Kompostani Herešin u kojoj se proizvodi kompost prve klase DomKo.

Na kraju radionice posjetio ih je Mirko Reciklirko koji je za svakog školarca pripremio brošuru u kojoj mogu pronaći informacije o vrstama otpada koji se odvaja na kućnom pragu, na zelenim otocima, u Reciklažnom dvorištu Herešin i u Kompostani Herešin.

Komunalac d.o.o. kontinuirano provodi edukativne aktivnosti već više godina počevši od najmanjih uzrasta u vrtićima i školama uz razne kreativne i edukativne radionice. U sklopu ove aktivnosti školarci su pokazali vlastito znanje o pravilnom odvajanju i odlaganju otpada u pojedine spremnike te naučili kako se odgovorno ponašati prema okolišu.