OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 2336/22 od 8. lipnja 2022. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

 OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici

Dokumentaciju pronađite OVDJE