Mobilno reciklažno dvorište u srijedu, 29. lipnja, nalazit će se u općini Koprivnički Bregi

Mobilno reciklažno dvorište u srijedu, 29. lipnja, nalazit će se u općini Koprivnički Bregi

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Koprivničkih Bregi da u srijedu, 29. lipnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Koprivničkim Bregima i Glogovcu nalaziti prema sljedećem rasporedu:

KOPRIVNIČKI BREGI – na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradska pored postojećeg zelenog otoka   12:45 – 13:45 sati

GLOGOVAC – kod društvenog doma              14:00 – 15:00 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida