Mjesečni računi Komunalca i za korisnike u općinama, E-računom brže i lakše plaćanje

Mjesečni računi Komunalca i za korisnike u općinama, E-računom brže i lakše plaćanje

Od 1. kolovoza 2022. godine pa nadalje računi za usluge Komunalca za korisnike na području općina Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Peteranec i Sokolovac dolaze mjesečno. Ovih dana na adrese korisnika stići će računi za kolovoz. Prikaz računa je promijenjen na način da sadrži sve bitne stavke te da bude jasan i razumljiv korisnicima.

Cijena predaje miješanog komunalnog otpada ovisi o broju odvoza miješanog komunalnog otpada prema zaduženim posudama na obračunskom mjestu koji su prikazani na računu u kartici odvoza.

Obavezna minimalna javna usluga je cijena za fiksni dio i ovisi o veličini posude. Uplatnice su svim korisnicima umanjene za iznos preplate ili uvećane za iznos dugovanja iz prethodnog obračunskog razdoblja.

Podsjećamo i da sva kućanstva, iz Koprivnice i općina kojima Komunalac odvozi otpad, a koja nisu aktivirali E-račun još uvijek to mogu napraviti, potrebno je ispuniti i potpisati suglasnost koju možete preuzeti OVDJE.

Potpisom suglasnosti aktivirat ćete uslugu E-račun bez papirnate verzije te će vam račun umjesto u papirnatom obliku biti dostupan u PDF obliku na vašoj mail adresi. Ispunjenu i potpisanu suglasnost potrebno je dostaviti  u pdf formatu ili jpg formatu na mail adresu: info@komunalac-kc.hr. Poslanom suglasnosti, aktivirat će te uslugu E-računa te će prvi računi za odvoz otpada za rujan 2022. godine stići na vašu mail adresu u listopadu 2022.

Računi na e-mail uvijek stižu na vrijeme, omogućuju jednostavniji, brži i isplativiji način poslovanja te dodatno, ovakvom razmjenom podataka, čuvamo okoliš. Aktivacijom usluge E-račun ostvarujemo uštedu vezanu uz smanjenje troškova papirne dokumentacije što za posljedicu ima veću preglednost i brzinu poslovanja te bolje i efikasnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Aktivirajte E-račun već danas i postanite i Vi dio brzog, učinkovitog i ekološki prihvatljivog rješenja.