JAVNA PRODAJA robe iz cvjećarnice

JAVNA PRODAJA robe iz cvjećarnice

Na temelju odluke Uprave društva broj: 3614/22 od 13. rujna 2022. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje

JAVNU PRODAJU ROBE IZ CVJEĆARNICE putem prikupljanja pisanih ponuda.

Detalje pronađite OVDJE.