Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 19. siječnja, nalazit će se u općini Peteranec

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 19. siječnja, nalazit će se u općini Peteranec

Komunalac Koprivnica obavještava mještane opće Peteranec da u četvrtak, 19. siječnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općina Peteranec nalaziti prema sljedećem rasporedu.

KOMATNICA – kod društvenog doma            13.00 – 14.00 sati

SIGETEC – kod stare veterinarske                  14.15 – 15.15 sati

PETERANEC – kod starog mlina                     15:30 – 16:30 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida