OBAVIJEST o radno vremenu na Veliki petak

OBAVIJEST o radno vremenu na Veliki petak

Poštovani korisnici,

Komunalac Koprivnica obavještava vas da će na Veliki petak (7. travnja 2023.) blagajne u upravnoj zgradi u Mosnoj ulici, na Gradskoj tržnici i na Gradskom groblju raditi do 12:00 sati. Na Veliku subotu blagajna na Gradskoj tržnici neće raditi.

Reciklažno dvorište Herešin te Kompostana i reciklažno dvorište za građevinski otpad Herešin na Veliki petak također će s korisnicima raditi do 12:00 sati. U subotu, 8. travnja, Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin rade prema redovnom radnom vremenu, od 8:00 do 13:00 sati.

Molimo vas da ovu obavijest uvažite.