Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 6. srpnja, nalazit će se u općini Novigrad Podravski

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 6. srpnja, nalazit će se u općini Novigrad Podravski

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Novigrad Podravski da u četvrtak, 6. srpnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općine Novigrad Podravski nalaziti prema sljedećem rasporedu:

DELOVI – pored vatrogasnog doma                07.30 – 08.30 sati

BOROVLJANI – pored društvenog doma        08.45 – 09.45 sati

JAVOROVAC – na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr. 8                          10.00 – 11.00 sati

SRDINAC – na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr. 21                                                11.15 – 12.15 sati

PLAVŠINAC – pored sakupljališta mlijeka     12.30 – 13.30 sati

VLAISLAV – pored društvenog doma             13.45 – 14.45 sati

 

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida