OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup prostora u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup prostora u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 2722/23 od 13. 09. 2023. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni Javni natječaj za davanje u zakup prostora u dijelu objekta k.br. 1, dijelu objekta k.br. 11, dijelu objekta  br. 43, dijelu objekta br.  45 i dijelu objekta br. 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici (u krugovima)

Predmet ponude je:

  1. prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu objekta k.br. 1 – prostori 9 i 10  u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici ukupne površine 16,58 m2;
  2. prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu objekta k.br. 11 – prostor 4 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 15 m2 i prostor 1 i 2  u sklopu kompleksa Kampus površine 34 m2
  3. prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu objekta br. 43 – prostor 2 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 77,00 m2;
  4. prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu objekta br. 45 – prostor 16 i dio prostora 2 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 210,00 m2;
  5. prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu objekta  57 – prostori 18 i 19 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici ukupne površine 15,00 m2 i prostor 16 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 44,00 m2.

Otvoreni Javni natječaj pogledajte ovdje:

DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O PREOSTALOJ NEZAKUPLJENOJ POVRŠINI PROSTORA U DIJELU OBJEKTA K. BR. 1, DIJELU OBJEKTA K. BR. 11, DIJELU OBJEKTA BR. 43, DIJELU OBJEKTA BR. 45 I DIJELU OBJEKTA BR. 57 U SKLOPU KOMPLEKSA KAMPUS U KOPRIVNICI (U KRUGOVIMA)