Obilježili Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane

Obilježili Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane

Komunalac i 4.c razred OŠ Antun N. Gostovinski radionicom i druženje obilježili su Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane koji se svake godine obilježava 29. rujna. Učenici i njihova učiteljica Đurđica Pošta tijekom cijelog tjedna kod kuće su opažali kakav otpad od hrane nastaje te što s njim rade nakon upotrebe. Učenici su rekli kako za većinu otpada od hrane znaju da se odlaže u smeđe spremnike za biorazgradivi otpad, a isto tako naučili su da se može zbrinjavati na razne druge načine – nešto su nosili bakama i djedovima koji kompostiraju u svojim vrtovima, nešto su dali domaćim životinjama, a nešto su ‘zbrinuli’ i kućni ljubimci.

Stjepan Vargović, voditelj Kompostane Herešin, objasnio je zašto se termički obrađena hrana i hrana koja sadrži masnoće ne može kompostirati, a pogledali su i video u kojem se objašnjava što se događa s biorazgradivim otpadom nakon što ga preuzme Komunalac te kako on u kompostani postaje kompost DomKo.

Mališane je posjetila i Mirka Kompostirka te su zajedno odvajali papiriće na kojima su bile ispisane razne vrste otpada, a Mirka im je i podijelila edukativne priručnike koji će im pomoći da još savjesnije odvajaju otpad i na taj način čuvaju naš okoliš.