WWF Adria, svjetska organizacija za zaštitu prirode posjetila Komunalac

WWF Adria, svjetska organizacija za zaštitu prirode posjetila Komunalac

Dunja Mazzocco Drvar direktorica programa zaštite prirode u WWF Adriji sa svojim suradnicima Petrom Boić Petrač, direktoricom komunikacija te Urošom Delićem, menedžerom za suradnju sa korporacijama u WWF Adriji, posjetila je Komunalac s ciljem upoznavanja s radom tvrtke i potrebama za daljnji razvoj zajedničkih projekata i aktivnosti.

Zajedničke projekte koje Komunalac provodi sa ovom svjetskom organizacijom za zaštitu prirode, predstavila je članica Uprave Komunalca, Dubravka Horvat sa svojim suradnicima.

Nakon uvodne prezentacije i Smutek zalogajčića, predstavnici WWF Adria posjetili su Prvu šumu hrane kod Cerina koje je posađena u zajedničkom projektu Komunalca i WWF-a  „Sat za planet Zemlju“ na inicijativu WWF, a dostupna je i dana na korištenje građanima. Šuma hrane posađena je po principu permakulture uz  stručnjakinja za permakulturu Irene Borovine i inženjerke horitikulture iz Komunalaca Nataše Njegovec sa učenicima iz OŠ Braća Radić.

Sadnja po principu permakulture nastavila se i u novom voćnjaku koji je posađen u suradnji s Podravkom uz podršku WWF-a, kojeg su predstavnici isto tako obišli te se oduševili prvim plodovima.

U svom posjetu obišli su i Urbanu šumu autohtonih stabala na trgu Zlate Bartl te Kompostanu Herešin gdje su ih voditelj Kompostane, Stjepan Vargović i Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenja otpadom, upoznali s najmodernijim sustavom kompostiranja u Hrvatskoj. Prezentirana im je nova tehnologija koja omogućava znatno kraće kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada i proizvodnju kvalitetnog eko komposta I klase DomKo.

Prilikom ovog posjeta dogovorena je daljnja suradnja WWF Adrije i Komunalca koja će se bazirati na aktivnostima i različitim projektima vezanima uz održivo poslovanje i zaštitu prirode, a  u planu je i organizacija i promocija zajedničkih događaja, kao i edukativne radionice te daljnja suradnja s dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. U planu je i nastavak projekta Šume hrane i sadnje po principu permakulture gdje nam je cilj uključiti još više kompanija i usmjeriti ih na održivo poslovanje u skladu s prirodom.

WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, s gotovo pet milijuna pristaša i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu zemalja. Misija WWF-a je zaustaviti propadanje zemljina prirodnog okoliša te izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom, čuvajući svjetsku biološku raznolikost te osiguravajući da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, promovirajući smanjenje zagađenja i rasipne potrošnje.