JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za zakup drvenih kioska na Gradskom groblju u Koprivnici

JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za zakup drvenih kioska na Gradskom groblju u Koprivnici

Sukladno Odluci Uprave broj: 3501/ 23 od  20. studenoga 2023. godine, Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za zakup drvenih kioska na Gradskom groblju u Koprivnici, Ulica Ivana Česmičkog 28

PREDMET ZAKUPA

Drveni kiosci br. 3 i br. 4 u Ulici I. Česmičkog 28, ( kod Upravne zgrade groblja ) u vlasništvu  Komunalca d. o. o.,  izgrađeno na kčbr. 141/1, s ukupno 12,77 m2/ kiosku.

Dokumentacij preuzmite OVDJE.