Na parkiralištu kod groblja posađeno 18 stabala javora

Na parkiralištu kod groblja posađeno 18 stabala javora

Ovog tjedna završava se sadnja 18 novih stabala crvenolisnog javora (acer rubrum) na parkiralištu kod gradskog groblja Pri Sv. Duhu u Koprivnici. Zbog zaraze gljivom truležnicom uklonjene su lipe koje su dosada bile posađene kod groblja, a nova stabla već će ove godine stvarati hlad jer su sadnice stare nekoliko godina.

Sadnja je obavljena prema pravilima struke – biljkama je osigurano dovoljno mjesta da se ukorijene, a navožen je i sloj kamenja kako bi drenaža bila što bolja i kako bi se stvorili zračni džepovi koji omogućuju biljci snažniji rast. Kod sadnje smo koristili kompost DomKo koji je u omjeru 1:1 umiješan u zemlju, a koji će sadnicama dati se potrebne hranjive tvari.