Raspored odvoza granja za 2024. godinu

Raspored odvoza granja za 2024. godinu

Ovogodišnji odvoz granja iz šireg središta Koprivnice počinje 11. ožujka i trajat će sljedeća dva tjedna, do 22. ožujka.

Novost je da će se granje, osim u ulicama navedenima u rasporedu, granje moći odložiti i na četiri nove lokacije u gradu, a koje će biti označene tablama:

  1. VINICA – kod društvenog doma iza trgovine
  2. VARAŽDINSKA CESTA – iza benzinske postaje Petrol
  3. ULICA NOVI BREŽANEC – zelena površina uz potok kod križanja s Bjelovarskom cestom
  4. PETERANSKA CESTA- ulaz lijevo u Kampus (kod kružnog toka)

Podsjetimo, tijekom cijele godine dovoz granja i ostalog biorazgradivog otpada u Kompostanu Herešin i dalje je BESPLATNO za sve građane kojima Komunalac odvozi otpad (Koprivnica i 8 općina). Zimsko radno vrijeme Kompostane Herešin (do 1. travnja) je ponedjeljak od 7 do 16 sati, utorak – petak od 7 do 15 sati i subota od 8 do 13 sati.

RASPORED ODVOZA GRANJA – 2024.

NAPUTAK:

Granje je potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu.

Granje odložiti prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati).

Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar.

Duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).