Svjetski dan recikliranja obilježit ćemo prigodnim poklonima i radionicom za djecu

Svjetski dan recikliranja obilježit ćemo prigodnim poklonima i radionicom za djecu

Komunalac Koprivnica i ove će se godine uključiti u globalno obilježavanjeSvjetskog dana recikliranja koji se obilježava u ponedjeljak, 18. ožujka 2024. godine.

Važnost recikliranja kao jedne od sastavnica zaštite okoliša i borbe s klimatskim promjenama u današnje vrijeme posebno je naglašena, a kao tvrtka za gospodarenje otpadom, Komunalac trajno provodi i implementira najbolja rješenja kako bi odvojeno prikupljeni otpad kod naših korisnika na kućnom pragu, na zelenim otocima, u Reciklažnom dvorištu i Kompostani Herešin u najvećoj mogućoj mjeri pripremio za recikliranje.

Da je edukacija o pravilnom odvajanju i recikliranju važna od najranije dobi svakodnevno nas podsjećaju naši najmlađi sugrađani od kojih i mi sami možemo puno toga naučiti o tome kako se čuva okoliš. Stoga ćemo na Svjetski dan recikliranja s roditeljima i mališanima Dječjeg vrtića Tratinčica održati edukativnu radionicu, a isto tako nagraditi po deset građana koji svoj odvojeno prikupljeni reciklabilni otpad dovezu u Reciklažno dvorište Herešin i Kompostanu Herešin.

Čuvajmo prirodu svakog dana, a na Svjetski dan recikliranja posebno se prisjetimo dobrobiti smanjenja, ponovne upotrebe ili recikliranja otpada!

Podsjetimo: za sve građane Koprivnice i općina u kojima Komunalac pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada, BESPLATNO je korištenje Reciklažnog dvorišta, Kompostane i Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Herešinu.