PROFIL TVRTKE

Komunalac d.o.o.

Djelatnosti:
• Upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada
• Gospodarenje otpadom
• Održavanje čistoće
• Održavanje javnih površina
• Održavanje zelenih površina
• Upravljanje tržnicom
• Upravljanjem pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima
• Građenje, projektiranje i nadzor
• Upravljanje nerazvrstanim cestama
• Izgradnja i održavanje javne rasvjete
• Upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena
• Priprema i posluživanje hrane i pića

Adresa: Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
OIB: 41412434130
Osnivač: Grad Koprivnica
Porezni broj: 3693465
IBAN: HR56 2386 00211005 08591
SWIFT: PDKCHR2X
GLN: 3857500018403

Politika zaštite osobnih podataka

Komunalac d.o.o. poštuje privatnost svakog pojedinca, ova politika privatnosti postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas. Molimo Vas uzmite trenutak i detaljno provjerite našu politiku privatnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Vladimira Kelemen, dipl.iur.
Mosna ulica 15
48000 Koprivnica
Tel: 048/251-811
e-mail: zastita-osobnih-podataka@komunalac-kc.hr

 

DOKUMENTACIJA: