Anketa o zadovoljstvu korisnika radom poduzeća

Poštovani korisnici naših usluga,

GKP Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitete okoliša te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja kvalitetom prema normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,EN 15017:2005 + AC:2009 i sustava zdravstvene sigurnosti hrane prema HACCP principima i CodexAlimentarius-u.

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

  • Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

https://docs.google.com/forms/d/1qv4TlLpWzniL9xO0mTCCnVGSVwf9Y074KTQTWRSYHqs/viewform?usp=send_form

  •  Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

https://docs.google.com/forms/d/1rYMi4zhsh7GbXx-J_vWP0FSpFqORFIHP1rgqY5qX6Wk/viewform?usp=send_form