Licitacija „ISKLIKOM“ za davanje u zakup prostora za izlaganje ispred štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 12594/16. od  24. 08. 2016. godine, Gradsko Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. raspisuje licitaciju “ISKLIKOM” za davanje u zakup prostora za izlaganje ispred štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici.

LICITACIJA ISKLIKOM