Nabavljeni novi kontejneri za sakupljanje tekstila, odjeće i obuće

Obavještavamo korisnike da su nabavljena dva nova kontejnera za sakupljanje tekstila, odjeće i obuće.

IMG_8801 IMG_8814

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontejneri su metalne izvedbe, u smeđoj boji, volumena 1,5 m³, a postavljeni su na lokacijama:

  • parkiralište na gradskoj tržnici u Ulici Đure Estera, u blizini punionice za električne automobile,
  • Varaždinska 18, ispred starog objekta Komunalca.

Vrijednost kontejnera je 10.080,00 kn (bez PDV-a).

Uz navedene lokacije korisnici mogu odjeću i tekstil predati na Reciklažnom dvorištu u Adolfa Daničića 5, za radnog vremena reciklažnog dvorišta (tel. 048/621-047).