Anketni upitnik o zadovoljstvu građana uređenjem i uslugama Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici

Poštovani korisnici naših usluga,

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 + AC:2009, OHSAS 18001:2007, EN 15017:2005 i HACCP principima i CodexAlimentarius-u

 

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu o zadovoljstvu uređenjem i uslugama gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o dodatnim uslugama i mogućnostima.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Anketni upitnik o zadovoljstvu građana uređenjem i uslugama gradskog groblja “Pri Sv. Duhu” u Koprivnici

Također, navedeni anketni listić građani mogu ispuniti i na blagajni Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici, Ivana Česmičkog 28.