Otvoreni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici u krugovima

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 12943/18 od  19. listopada 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. raspisuje otvoreni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici (u krugovima) te na temelju Odluke Uprave Društva broj: 15249/18 od 3. prosinca 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. donosi izmjene Otvorenog javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici (u krugovima).

DOKUMENTACIJA:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI

IZMJENE OTVORENOG JAVNOG NATJEČAJA GRADSKA TRŽNICA
P1 TRGOVINA SLOGA
P2 PEKARA

Skip to content