OBAVIJEST zakupcima Gradske tržnice Koprivnica

OBAVIJEST zakupcima Gradske tržnice Koprivnica

Obavještavamo sve zakupce prodajnih mjesta (stolova) na Gradskoj tržnici Koprivnica da KOMUNALAC d.o.o., kao upravitelj javne tržnice, a u skladu s odobrenjima nadležnih Stožera civilne zaštite od 8.4.2020. godine ponovno otvara Gradsku tržnicu Koprivnica za prodaju na prodajnim mjestima (stolovima) tzv. „zelene tržnice“.

Pritom se traži od svakog zakupca da zajedno sa ovlaštenim osobama KOMUNALCA d.o.o. obvezno poštuje i provodi sve mjere, odluke i preporuke Stožera civilne zaštite, a osobito:

  • da se provode opće mjere socijalnog distanciranja i sve mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
  • da je ulaz i izlaz tržnice s prodajnim mjestima (stolovima) ograđen i ograničenog pristupa kupcima da se osigura kontrola broja osoba – kupaca prisutnih u istom trenutku na tržnici, sve kako bi se smanjio fizički kontakt,
  • da zakupci među sobom drže propisan razmak od 3 do 5 metara između prodavača međusobno te prodavača i kupca,
  • da su postavljene pregrade kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.

Prvenstvo u korištenju prodajnih mjesta (stolova) imaju zakupci koji imaju sklopljene ugovore o zakupu za prodajna mjesta (stolove), a u slučaju da bude slobodnog prostora, slobodni prostor će se davati na korištenje i povremenim (dnevnim) korisnicima, uz ograničenje držanja dovoljnog razmaka između korisnika – zakupaca.

U slučaju da ovlaštene osobe KOMUNALCA d.o.o. utvrda da se određeni korisnik – zakupac ne pridržava protuepidemioloških mjera Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, KOMUNALAC d.o.o. zadržava pravo da trenutno uskrati i udalji zakupca s prodajnog mjesta (stola) bez prava na naknadu štete koju trpi zbog toga.

Zakupci prodajnih mjesta (stolova) su dužni utjecati u najvećoj mogućoj mjeri i na kupce ukoliko se uoči da se koji kupac ne pridržava protuepidemioloških mjera, a sve u cilju smanjenja mogućnosti širenja bolesti COVID-19 i nesmetanog nastavka prodaje i rada na Gradskoj tržnici Koprivnica.

Svi zakupci prodajnih mjesta (stolova) koji su imali sklopljene ugovore o zakupu za prodajno mjesto (stol), a kojima je ugovor istekao ili ističe u periodu izvanredne situacije zbog proglašene pandemije COVID-19, a isti nisu obnovljeni zbog odgođenog javnog nadmetanja (licitacije) za prodajna mjesta stolove, KOMUNALAC d.o.o. će takve ugovore smatrati važećima i održati na snazi do trenutka održavanja novog javnog nadmetanja (licitacije), a najdulje 3 (mjeseca) od dana isteka ugovora, te će u skladu s time takvim zakupcima ispostavljati račun za zakup prema ugovorenim uvjetima.

Ovu obavijest ćemo smatrati sastavnim dijelom našeg zakupnog odnosa, a u slučaju da niste suglasni s predloženim rješenjima, molimo zakupce da nam se pisano jave na adresu KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica u roku od 3 (tri) dana od dana objave ove obavijesti na Oglasnoj ploči Gradske tržnice.

U Koprivnici 8.4.2020. godine

KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica