Drive in “Plac”

Drive in “Plac”

Grad Koprivnica i Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Koprivnica organizirali su Drive in “Plac”. Riječ je o projektu u kojem će sudjelovati poslovni subjekti koji inače ponedjeljkom prodaju na Sajmištu u