Obavijest o plaćanju računa za plin

Obavijest o plaćanju računa za plin

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da od 01. travnja 2021. kupci koji su u obvezi javne usluge opskrbe plinom, račune za javnu uslugu opskrbe plinom više neće moći plaćati na blagajnama Komunalca d.o.o. na adresama Mosna ulica 15, I. Česmičkog 28 (gradsko groblje) i Đure Estera 1A (gradska tržnica). Sve reklamacije i informacije vezane za račune za javnu uslugu opskrbe plinom građani mogu slati novom opskrbljivaču.

Korisnici koji su sklopili ugovor o opskrbi plinom krajnjih kupaca u kategoriji kućanstvo s Koprivnica opskrbom će kao i do sada račune plaćati bez naknade na blagajnama na adresi Mosna 15, I. Česmičkog 28 i Đure Estera 1A. Navedenim korisnicima više se neće slati akontacijske rate već se šalju mjesečni računi na temelju očitanja ili procijene potrošnje.

Za sve dodatne informacije vezane uz promjene možete kontaktirati jedan od sljedećih brojeva telefona:

Brojevi telefona za informacije vezane uz račune za opskrbu plinom:

048/251-862 – informacije vezane za račune za opskrbu plinom

048/251-884 – informacije vezane za račune za opskrbu plinom

048/493-700 – informacije vezane za račune za opskrbu plinom, naplatu potraživanja

048/251-820 – informacije vezane za račune za opskrbu plinom, naplatu potraživanja, isključenja

048/251-872 – informacije vezane za račune za opskrbu plinom, naplatu potraživanja i ovrhe

Obavještavamo kupce da se na blagajnama na adresama Đure Estera 1A i Ivana Česmičkog 28 isključivo radi naplata računa dok za sve informacije i reklamacije molimo da nazovete na jedan od gore navedenih brojeva telefona ili dođete osobno na šalter informacija i reklamacija na adresi Mosna ulica 15, Koprivnica.