GLOMAZNI OTPAD – promjena termina odvoza

GLOMAZNI OTPAD – promjena termina odvoza

Poštovani korisnici usluga,

obavještavamo Vas da je došlo do promjene u terminu sakupljanja glomaznog otpada za dio grada Koprivnice te općine Koprivnički Ivanec, Molve i Legrad.

Tako će se glomazni otpad za RAJON 8 umjesto 31.08. sakupljati 22.03.

RAJON 9 umjesto 06.09. imat će odvoz 31.05.

RAJON 10 umjesto 22.09. imat će odvoz 24.03.

RAJON 11 umjesto 11.10. imat će odvoz 21.04.

Glomazni otpad u RAJONU 20 (Koprivnički Ivanec) će se umjesto 20.10. sakupljati 08.04.

Glomazni otpad u RAJONU 16 (Molve) će se umjesto 22.11. sakupljati 19.05.

Glomazni otpad u RAJONU 23 (vikend naselje Šoderica i vikend naselje Čingi Lingi) će se umjesto 16.08. sakupljati 24.06.

Na linku pogledajte cjelokupni raspored odvoza glomaznog otpada po rajonima, a popis svih stvari i predmeta koje se odlažu u glomazni otpad pogledajte ovdje.

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

16. ožujka 2021. – RAJON 5

22. ožujka 2021. – RAJON 8

24. ožujka 2021. – RAJON 10

29. ožujka 2021. – RAJON 6

8. travnja 2021. – RAJON 20

14. travnja 2021. – RAJON 7

21. travnja 2021. – RAJON 11

28. travnja 2021. – RAJON 12

10. svibnja 2021. – RAJON 13

13. svibnja 2021. – RAJON 18

19. svibnja 2021. – RAJON 16

26. svibnja 2021. – RAJON 19

31. svibnja 2021. – RAJON 9

17. lipnja 2021. – RAJON 17

24. lipnja 2021. – RAJON 23

28. lipnja 2021. – RAJON 14

13. srpnja 2021. – RAJON 15

20. srpnja 2021. – RAJON 21

22. srpnja 2021. – RAJON 22