Orezane krošnje u Ulici Dubovec

Orezane krošnje u Ulici Dubovec

Ovog tjedna zaposlenici Zelenih površina orezivali su granje i podizali krošnje stabala sofora u Ulici Dubovec. Na zahtjev građana grane su orezane duž cijelog drvoreda u spomenutoj ulici kako bi se omogućila bolja preglednost u prometu i na nogostupu, a granje je zbrinuto na Kompostani Herešin.