Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Starigrad (dio), Bakovčica, Draganovec, Jagnjedovec

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Starigrad (dio), Bakovčica, Draganovec, Jagnjedovec

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u PONEDJELJAK, 7. OŽUJKA, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskim naseljima koja spadaju u RAJON 5:

Bakovčica: Bilogorska, Koprivnička, Školska, Vinogradski odvojak, Vinogradska

Draganovec: Bukovačka, Draganovec, Mirni dol, Radnička cesta, Rudarska, Sveti Vid, Vinogradarski put

Starigrad: Galovićev breg, Kamengradska, Kanalska, Koprivnička, Krešimirova, Lipanjska, Mire Bano, Pionirska, Pod Lipama, Teofila Hana, Širovice

Jagnjedovec, Šmaljev Jarak

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 28. veljače.

Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Sljedeći termin odvoza glomaznog otpada u rajonu 5 je 21. rujna kada će se besplatno odvoziti otpad kućanstvima koja u veljači nisu predala glomazni otpad.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis stvari i predmeta koje spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE