JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2022. godinu

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2022. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine te temeljem članka 28. Društvenog ugovora Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica od 31.12.2018. godine, na 1. sjednici Uprave dana 1. ožujka 2022. godine donosi odluku o objavi Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2022. godinu.

Natječajna dokumentacija:

P4.4-1-0-JAVNI NATJEČAJ -A1

P4.4-2-0-UPUTE ZA PRIJAVITELJE-A2

P4.4-3-0-OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA -A3

P4.4-4-0-PRORAČUN PROGRAMA-PROJEKTA -A4

P4.4-5-0-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-A5

P4.4-6-0-IZJAVA O PARTNERSTVU-A6

P4.4-7-0-ŽIVOTOPIS VODITELJA PROGRAMA PROJEKTA -A7

P4.4-8-0-OCJENA KVALITETE PROGRAMA-PROJEKTA -A8

P4.4-9-0-UGOVOR BR.__O DODJELI FINANCIJSKIH-NEFINANCIJSKIH SREDSTAVA

P4.4-10-0-OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA-PROJEKTA -A10

P4.4-11-0-FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROGRAMA-PROJEKTA -A11

PRAVILNIK-O-FINANCIRANJU-PROGRAMA-I-PROJEKATA-OD-INTERESA-ZA-OPĆE-DOBRO-KOJE-PROVODE-UDRUGE-I-DRUGE-NEPROFITNE-ORGANIZACIJE

PRIMJER IZJAVE o uredno ispunjenim obvezama prethodnih Ugovora

PRIMJER IZJAVE_potvrda o 3 stavke Udruge

U1-OB-4-0-PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA