Obavijest o terminu odvoza otpada na Uskrsni ponedjeljak – 18. travnja 2022.

Obavijest o terminu odvoza otpada na Uskrsni ponedjeljak – 18. travnja 2022.

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da se ovog ponedjeljka na Uskrsni ponedjeljak (18. travnja 2022.) neće odvoziti otpad prema rasporedu u rajonima 6, 13, 14, 15, 21, 23 i 25. Otpad će se odvoziti 16. travnja, na Veliku subotu.

  • U RAJONU 6 biorazgradivi otpad odvozit će se u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 13 plastika će se odvoziti u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 14 plastika će se odvoziti u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 15 plastika će se odvoziti u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 21 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 23 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 16. travnja
  • U RAJONU 25 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 16. travnja

RAJON 6

A. Nemčića, Bjelovarska, Đ. Estera, Frankopanska, Franjevačka, Gospodarska, I. Trnskog, M. Gupca, Mosna, Novi Brežanec, Oružanska, Potočna, Radnička Cesta, Reberinska, Stari Brežanec, Sajmišna, Sokolska, Školska, Štaglinec, Trg mladosti, Vijećnička, L. Brozovića.

 

RAJON 13

A. G. Matoša, Dubovec, G. Karlovčana, Hrvatske državnosti, J. J. Strossmayera, Križevačka ulica, Krste Hegedušića, Lj. Posavskog, Trg kralja Zvonimira, V. Nazora, Vinička.

 

RAJON 14

A. Šenoe, Dalmatinska, Đ. Basaričeka, Hercegovačka, Hrvatskih branitelja, I. Meštrovića, Istarska, J. Kozarca, J. Vargovića, Lj. Gaja, N. Tesle, Opatička, Podravska, Taraščice, Trg kralja Krešimira, Trg slobode.

 

RAJON 15

Bajer, D. Pejačević, Dr. Alberta Heinricha, F. Rusana, Gorička, I. Mažuranića, Katarine Zrinski, Kraljice Jelene, Magdalenska, Omladinska, P. Svačića, Proljetna, Beč, Vinka Česija, Starogradska – odvojak Rock.

 

RAJON 21

Hudovljani, Brezine Vinogradi, Rovištanci, Peščenik, Gornja Velika, Donja Velika, Brđani Sokolovački, Paunovec, Panovljani, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Gornje Gorice, Mala Mučna, Srijem, Kamenica, Široko Selo, Miličani, Kamenik, Ladislav, Trnovac, Velika Branjska, Vina, Mala Branjska.

 

RAJON 23

Šoderica, Čingi-Lingi.

 

RAJON 25

Novigrad Podravski, Delovi, Vlaislav, Plavšinac, Srdinac, Javorovac, Borovljani